Terug naar overzicht
Blog

Zorg vanuit de cloud: 7 redenen om te kiezen voor een specialist

Het heeft wat langer geduurd dan in andere sectoren, maar de afgelopen jaren is ook in de zorg de transitie naar de cloud op gang gekomen. Toch is er over de hele linie nog steeds aarzeling merkbaar. Veel organisaties zijn huiverig voor de impact die een overstap naar de cloud zou hebben op hun processen. En dat terwijl die impact alleen maar positief kan zijn. Tenminste, als je de juiste keuzes maakt.
Door: Eric Schut
IT voor de Zorg

Aan cloud-infrastructuur voor zorginstellingen worden nog strengere eisen gesteld dan in andere bedrijfstakken. Dat komt voor een flink deel door het enorme belang van privacy en dataveiligheid. Maar nu eerst aandacht voor 7 andere factoren die een rol spelen. Factoren die het essentieel maken om je in de transitie naar de cloud te laten begeleiden door een ervaren specialist.

1. Beschikbaarheid is vitaal

In de meeste bedrijfstakken is uitval van de IT-omgeving weliswaar heel vervelend maar niet direct een kwestie van leven of dood. In de zorg kan dat anders liggen, bijvoorbeeld bij noodgevallen waarin meldingen niet doorkomen of essentiële patiëntinformatie niet beschikbaar is. Dat vraagt om een cloud-infrastructuur die altijd in de lucht is en bij uitval direct (liefst naadloos en onmerkbaar) overschakelt naar een volwaardig alternatief.

2. De digitalisering gaat door

De ouderwetse dossiermappen met (patiënt)informatie zijn vrijwel verdwenen uit de zorg. Ze hebben plaatsgemaakt voor digitale alternatieven, waarvan het EPD waarschijnlijk het bekendste voorbeeld is. En zo worden steeds meer processen gedigitaliseerd. Denk alleen maar aan al die mobiele medewerkers in de zorg. Voor dit voortschrijdende proces is een meegroeiende cloud-infrastructuur het ideale vehikel.

Cloud

3. Data mag niet verloren gaan

Gegevens van cliënten en patiënten zijn onmisbaar om goede zorg te kunnen bieden en verantwoorde (medische) beslissingen te kunnen nemen. Het is dus zaak dat zulke gegevens zorgvuldig worden opgeslagen, met de mogelijkheid om ze jaren later nog te kunnen raadplegen. Daarbij hoort ook de noodzaak van een betrouwbare back-up. Een moderne cloud-infrastructuur biedt op dit gebied ongekende mogelijkheden.

4. Samenwerking is een essentiële succesfactor

In de moderne zorg worden resultaten voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van samenwerking. En dan hebben we het niet alleen over de samenwerking tussen de medewerkers onderling, maar ook die met andere partijen in de zorgketen. Een moderne cloud-infrastructuur met ervaren en betrokken medewerkers is hét middel om die samenwerking te faciliteren.

5. Patiënten worden kritischer

Patiënten en cliënten (en niet te vergeten hun achterban en mantelzorgers) worden steeds mondiger. Zij willen niet alleen goed geïnformeerd worden maar zich ook gehoord voelen. Een slimme cloud-infrastructuur biedt volop mogelijkheden voor online communicatie en interactie met deze doelgroepen.

6. Wet- en regelgeving staat niet stil

De zorg is een sector die zeer regelmatig wordt geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving. Nieuwe regels moeten snel kunnen worden verwerkt in de processen die door IT worden ondersteund. Een doordachte cloud-infrastructuur voorziet in de flexibiliteit die daarvoor nodig is. NEN7510 certificering is de norm.

7. Innovatie moet sneller

In alle geledingen van de sector wordt continu gewerkt aan innovaties die de effectiviteit van de zorg bevorderen en het leven van cliënten en patiënten aangenamer maken. Veel instellingen en organisaties hebben echter moeite om het tempo van die innovaties bij te benen, doordat zij zijn aangewezen op verouderde technologie. Een moderne cloud-infrastructuur biedt de power die nodig is om bij te blijven.

Kies voor een solide IT-fundament

Je begrijpt het al: die 'ervaren specialist' waar ik het in het begin van dit verhaal over had, is Previder. Wij hebben de kennis, de ervaring en de faciliteiten om van jouw cloud-infrastructuur een solide en toekomstgericht IT-fundament te maken. Benieuwd hoe we dat aanpakken? Bel voor een afspraak 088 - 332 3333 of stuur een e-mail naar info@previder.nl. Ben je intussen geïnteresseerd in ons vierstappenplan voor slimme IT in de zorg? Download dan het e-book over dit onderwerp.

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor de zorg
-Managed Services
-Cloud

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 088 - 332 3333, of via onze contactpagina.


Wellicht vind je deze relevante blogs over de zorg ook de moeite waard: