Terug naar overzicht
Nieuws

"Merendeel woningcorporaties heeft de stap naar de cloud gemaakt"

Wanneer gekeken wordt naar IT bij woningcorporaties, zien we opvallende verschillen. Waar de een bezig is met de cloud en SaaS, beheert de ander net als tien jaar geleden nog zelf de servers. Een gesprek met Accountmanager Thomas Rombout van Previder over hoe hightech woningcorporaties vandaag de dag zijn.
IT voor Corporaties

Woningcorporaties hebben in het algemeen de laatste jaren grote stappen gezet rondom digitalisering. “Corporaties moeten immers ‘terug naar de kerntaak’,” begint Thomas. “Daardoor is grip op en inzicht in de eigen organisatie belangrijker geworden. IT is hierin één van de middelen om hierbij te helpen.”

Technische beheerorganisatie

Steeds meer corporaties willen volgens Thomas een functionele beheerorganisatie met een proactieve houding worden. “Hierdoor verschuiven de beheertaken van technisch naar functioneel niveau. Dit is een grote verandering voor medewerkers én voor de IT-afdeling. We zien dat cloud computing een middel is om deze verandering te ondersteunen. Daarbij zijn er vanuit een cloud-perspectief drie verschillende typen corporaties.”

Niet voor iedereen

Corporaties zijn van origine vrij conservatieve organisaties, legt Thomas uit: “Ze kijken eerst naar de marktontwikkelingen en volgen nauwlettend de keuzes van collegacorporaties. Conservatief betekent overigens niet een bureaucratische en stoffige corporatie van pakweg twintig jaar geleden, maar vaak een organisatie die meer tijd nodig heeft om te veranderen. Of een organisatie die er bewust voor kiest om niet te innoveren omdat de noodzaak ontbreekt. Om een voorbeeld te noemen: ik ken corporaties die bewust kiezen om niet te innoveren op het gebied van IT. De corporatie beheert voornamelijk woningen voor ouderen. De noodzaak om mee te gaan in ontwikkelen zoals 24/7 e-dienstverlening is voor deze type corporaties begrijpelijk lager.”

Merendeel is goed op weg

De meeste Nederlandse corporaties hebben de stap naar de cloud of datacenter al gemaakt. “Zodra ze aan vervanging van een systeem of applicatie toe zijn, oriënteren deze corporaties zich goed en bepalen op basis van functionaliteit, referenties en kosten wat op dat moment de meest verstandige keuze is. Veelal gaan zij daarbij mee in de ‘trend’ van de cloud.” Corporaties maken hierbij de switch van ‘harde’ naar de ‘organisatorische’ kant van ICT. “Een aantal van onze klanten hebben nog systeembeheerders die zich bezighouden met het installeren van Windows servers, de configuratie van de firewall en het ouderhouden van mailservers. Dit noemen wij de ‘harde IT’: terugkerende werkzaamheden die de organisatie uiteindelijk niet verder brengen. Begrijp mij niet verkeerd, het is van cruciaal belang voor het goed functioneren van de organisatie. Maar de werkzaamheden kunnen eenvoudig belegd worden bij organisaties die dit proces geautomatiseerd hebben en als core business uitvoeren. Dan heb je als corporatie tijd over de volgende stap te maken.”

Onze datacenters

Proactief op zoek

“De laatste groep zijn innovatieve corporaties. Bij deze organisaties wordt in de jaarplannen veel aandacht besteed aan de digitale transformatie. Ze gaan proactief op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de organisatie te veranderen en besteden bijvoorbeeld aandacht aan robotisering en het optimaliseren van tijdrovende processen. Hierbij wordt de cloud vaak als oplossing gezien, omdat deze flexibiliteit biedt waardoor de organisatie sneller kan mee veranderen. Ook is het technisch beheer en onderhoud niet langer nodig. In de praktijk zien wij vooral dat kleinere corporaties vaak progressief zijn als het gaat om de omarming van de werkplek in de cloud en de keuze voor volledige ontzorging via outsourcing.”

Digitale werkplek

Wat is beter?

Op de vraag of een innovatieve corporatie automatisch beter is, zegt Thomas: “Innovatief zijn is niet altijd de juiste weg. Wanneer je voorop loopt, ben je natuurlijk ook de eerste die in bepaalde valkuilen zal stappen. Het kost vaak tijd, energie en geld om vooruitstrevend te willen zijn. Het is echter menselijk om vooruit te willen en te willen verbeteren. De klant gaat immers zelf ook steeds sneller. Een paar jaar geleden had niemand gedacht dat we vragen zouden stellen via WhatsApp of contactloos zouden kunnen betalen via de smartphone. Dit soort ontwikkelingen zijn te danken aan organisaties die progressief denken en de meest algemene dagelijkse zaken willen veranderen. Dat heb je ook nodig in de IT voor corporaties sector.”

Eigen identiteit

“Daarnaast is het goed dat iedere corporatie zijn eigen identiteit heeft. Verschillende corporaties bedienen immers verschillende typen klanten. Zo zien we dat er corporaties zijn die aan het vertrouwde vasthouden omdat hun klanten dat wensen. Automatiseren en digitaliseren is mooi en kan veel opleveren, maar niet iedereen zit op die transitie te wachten. Ze willen graag persoonlijk contact in een klein kantoor dichtbij. Mijn verwachting is dat iedere corporatie de komende jaren meer aan de slag gaat met digitalisering, maar het persoonlijke, fysieke aspect altijd zal blijven bestaan.”

Visie

Een organisatie die de stap wil zetten van conservatieve naar progressieve corporatie, heeft volgens Thomas allereerst een heldere visie nodig. “Dit voorkomt verwarring en geeft de organisatie één gemeenschappelijk doel.”

Volgende stap

“Het zetten van die volgende stap is het veranderen van traditionele, conservatieve organisatie naar een corporatie die inzicht heeft in en controle heeft over de koers. Deze stappen kunnen het beste gemaakt worden door samenwerkingen op te zoeken. Previder kan daarbij ondersteuning bieden. Hierbij creëren wij een situatie waarbij de corporatie figuurlijk in het midden van een driehoek plaatsneemt. Aan de punten van de driehoek staan softwareontwikkelaars die zich richten op het automatiseren van processen, consultants die mensen meenemen in het ontwikkelen van een visie en wij als ICT-dienstenleverancier. Wij zijn gespecialiseerd in techniek en hebben hier bijna dertig jaar ervaring in. Wij zijn goed in het realiseren van een betrouwbaar en veilig platform die de juiste koppelingen maakt, naar alle benodigde partijen en zorgen voor een centraal aanspreekpunt. Zo begeleiden we corporaties naar het volgende niveau.”

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor corporaties
-Cloud
-Datacenters
-Digitale corporatiewerkplek

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 030 252 2221, of via onze contactpagina.