Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Modernisering van IT in de zorg voor Ikazia Ziekenhuis

Voor ca. 1300 medewerkers werd een virtuele werkplek uitgerold waarin honderden applicaties te benaderen waren. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarin het Ikazia Ziekenhuis samen met Previder wil werken aan verdere modernisering van de omgeving.
Terug naar overzicht

*Dit traject hebben we met Ikazia Ziekenhuis doorlopen in 2019/2020.

De vorige situatie bij Ikazia Ziekenhuis

De huidige Citrix-omgeving levert vooral problemen op door de snelle digitalisering binnen het Ikazia Ziekenhuis, aldus Mels de Klein, die dit project namens Previder begeleidt. "Massaal beeldbellen vergt bijvoorbeeld een hogere performance dan de huidige omgeving aankan. Bovendien is de huidige omgeving zo ingericht dat een aantal mensen gebruik maakt van een bepaalde hoeveelheid computercapaciteit. Als één gebruiker de omgeving zwaar belast, hebben anderen daar last van. In het nieuwe concept dat we nu uitrollen, is dat probleem van de baan."


Het concept dat destijds werd uitgerold, draait nog steeds naar tevredenheid maar is op bepaalde punten aan vervanging toe. Enerzijds is dat een kwestie van techniek, hardware en licenties, anderzijds had het Ikazia Ziekenhuis – mede door corona – versneld behoefte aan specifieke faciliteiten voor digitaal samenwerken, zoals Microsoft Teams. Ook de wens van het ziekenhuis om meer digitale zorg te gaan leveren aan patiënten was een duidelijk argument om te kiezen voor vernieuwing.

“Het gebruik van Imprivata passen zorgt ervoor dat medewerkers nu snel kunnen schakelen tussen de werkplekken. Het project heeft ze een flexibele en veilige werkplek opgeleverd.”

Patrick Dekkers - Coördinator ICT-technologie

Opgesplitst in twee fasen

De wens om de bestaande omgeving te vernieuwen, werd nog eens aangejaagd door de coronasituatie. ICT-manager Nell Hoogzand: "Er was ineens een enorme behoefte aan middelen om digitaal te communiceren. Daarom hebben we het project in tweeën gesplitst. In de eerste fase hebben we in enkele weken Teams beschikbaar gemaakt voor een groep van 200 medewerkers die het het hardst nodig hebben. Deze gebruikers kunnen nu gewoon vanuit huis digitaal vergaderen. In de tweede fase werken we aan een compleet nieuwe omgeving op basis van Citrix, inclusief de daarbij behorende nieuwe hardware en licenties."

Ook over naar Microsoft 365

Met de implementatie van de nieuwe Citrix-omgeving zal het Ikazia Ziekenhuis ook de overstap maken naar Microsoft 365. "Voor de medewerkers brengt dat een andere manier van werken met zich mee. Daarom hebben we ons zusterbedrijf Winvision ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de nieuwe omgeving op de juiste manier wordt geadopteerd door de gebruikers. Ikazia heeft daarvoor ook zelf studenten ingehuurd als floorwalkers. Zij gaan in gesprek met gebruikers om knelpunten te inventariseren. Zo krijgen we snel boven tafel wat er speelt en kunnen we problemen ook snel oplossen", aldus Mels de Klein. Nell Hoogzand vult aan: “Dit is duidelijk een project dat ook de processen op de werkvloer raakt en dus is het superbelangrijk dat onze gebruikers hierin goed worden meegenomen. Dit sluit mooi aan bij het motto 'Beter voor elkaar' dat Ikazia hanteert."

Oplossingen bij Ikazia Ziekenhuis

Digitale Werkplek

Previder leverde specifieke faciliteiten voor digitaal samenwerken, zoals Microsoft Teams.

Meer over digitale zorgwerkplek

Microsoft 365

Ikazia zal ook de overstap maken naar Microsoft 365.

Meer weten over de digitale werkplek