Terug naar overzicht
Blog

Een gepersonaliseerde werkplek met beheer en support: volledig ontzorgd

Bij Previder bieden we gepersonaliseerde werkplekken aan, inclusief support en beheer. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Door: Herwin Liet
Digitale werkplek
Werkplek beheer en support
Whitepaper moderne werkplek

Werkplek beheer & support

Standaardwerkplekken zijn overal te krijgen. Voor kleinere bedrijven voldoen ze vaak prima en zijn ze ook best goed te beheren. Maar heb je binnen jouw organisatie meer mensen en functies? Dan is het belangrijk dat elke werkplek past bij degene die ermee moet werken. Vanuit die optiek bieden we als Previder gepersonaliseerde werkplekken aan, inclusief support en beheer. Daarmee ben je in één keer klaar.

Bij het samenstellen van gepersonaliseerde werkplekken gaan we zorgvuldig te werk. In overleg met jou onderzoeken we vooraf welke functieprofielen er binnen je organisatie bestaan. Die profielen vertalen we naar persona’s. Vervolgens stemmen we af welke toegang tot applicaties en data een persona nodig heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen. We beperken die toegang tot het noodzakelijke; wel zo veilig!

Applicatiebibliotheek van de digitale werkplek

Mensen hebben nu eenmaal verschillende voorkeuren als het om applicaties gaat. Daarom bieden we naast de standaardset die vaak wordt mee-geïnstalleerd (zoals een PDF-reader en een Officepakket) een soort applicatiebibliotheek. Die is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de App Store van Apple en de Google Play Store. Een medewerker kan hier het gewenste type applicatie selecteren – uiteraard binnen de afspraken die we vooraf met je organisatie hebben gemaakt – en erop klikken om hem alsnog automatisch te laten installeren. Daar hoeft geen beheerder aan te pas te komen.

Updatebeheer voor de digitale werkplek

Van alle applicaties op een werkplek komen regelmatig updates beschikbaar. Maar de meeste eindgebruikers zijn niet erg actief met het installeren van zulke updates, en dat kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Daarom zorgen wij ervoor dat updates automatisch worden doorgevoerd. En doordat we de werkplekken centraal beheren, kunnen we bepaalde updates ook voorkomen, bijvoorbeeld omdat ze een functionaliteit bieden die voor jouw organisatie niet gewenst is. We kunnen tevens op afstand in de gaten houden of alle updates en patches op alle werkplekken geïnstalleerd zijn, op zowel OS- als applicatieniveau. En komt een update op een voor een eindgebruiker lastig moment, bijvoorbeeld tijdens een meeting, dan kan hij of zij de update uitstellen. Let wel: met het oog op de veiligheid is uitstellen maar een beperkt aantal dagen mogelijk.

Altijd up-to-date werkplek

De ontwikkelingen op het gebied van de werkplek gaan momenteel heel hard. Dat zie je aan de voorkant niet altijd, maar aan de achterkant wel degelijk. Daarom maken we voor het beheer gebruik van de Previder Baselines: een actueel overzicht van de mogelijkheden die op een bepaald moment beschikbaar zijn. Dat geeft de zekerheid dat al je werkplekken altijd up-to-date zijn en je steeds de nieuwste functionaliteiten kunt benutten.

Veel minder beheerwerk

Centraal beheer is wat ons betreft een logisch onderdeel van onze dienstverlening als het om werkplekken gaat. Het zorgt voor rust en uniformiteit in de omgeving. Door beheer continu uit te voeren, voorkom je bovendien dat je gaat achterlopen en er plotseling ergens een lek opduikt. En met onze gepersonaliseerde werkplek maken we ook nog eens veel beheerwerk overbodig. Om een voorbeeld te noemen: wanneer een nieuwe medewerker een werkplek krijgt, of een bestaande werkplek moet worden vervangen, logt die gebruiker in op een ‘schone’ machine. Aan de achterkant zorgen wij er dan voor dat de gebruiker toegewezen is aan de juiste groepen en precies de toegang krijgt die bij zijn/haar persona past. En wisselt iemand van functie, dan verandert de toegang automatisch mee.

IT-beheer

Professionele support bij jouw gepersonaliseerde werkplek

De gepersonaliseerde werkplek valt bij Previder onder Managed Services. En bij Managed Services hoort natuurlijk ook professionele ondersteuning. Daarvoor hebben wij ervaren medewerkers in huis. Indien nodig kunnen deze medewerkers ook systemen overnemen om mee te kijken en problemen op te lossen.

Verandermanagement en adoptie: blijvend succes

Het is van cruciaal belang dat jouw medewerkers begrijpen hoe zij met een moderne digitale werkplek slimmer en efficiënter kunnen samenwerken. Previder begeleidt jouw organisatie van begin tot eind met verandermanagement en adoptie.

Meer weten over de mogelijkheden van de digitale werkplek, support & beheer voor jouw organisatie?

Benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen helpen aan gepersonaliseerde werkplekken waar je geen omkijken naar hebt? Maak gerust een afspraak om er eens vrijblijvend over te praten. Neem contact op via onderstaand formulier.