Terug naar overzicht
Blog

Met data alleen doe je niets!

Data is voor woningcorporaties cruciaal. Niet alleen als bron van algemene informatie over assets en financiën, maar ook om gericht te kunnen sturen waar het gaat om zaken als onderhoud, verduurzaming, verkoop, sloop en nieuwbouw. Best eigenaardig dus dat dit thema bij veel corporaties nog steeds tamelijk onderbelicht is.
Door: Arjan van Dijk
IT voor Corporaties
Data woningcorporaties

Data woningcorporaties

Bij Previder Corporaties merken we tijdens gesprekken opvallend genoeg steeds weer dat veel corporaties niet precies kunnen zeggen hoeveel verhuurbare eenheden ze in bezit hebben. Ze zijn er wel van doordrongen dat data essentieel is, omdat ze datagestuurd willen kunnen werken en hiervoor dashboards willen hebben. Maar wat vaak wordt vergeten, is dat die dashboards niet zomaar uit zichzelf informatie bieden waar je iets mee kunt. Data wordt pas bruikbare informatie wanneer je het verrijkt met content en context.

Data-eigenaarschap is een must

Veel corporaties zijn data rich, maar information poor. Om de vertaalslag te kunnen maken van data naar informatie, heb je als corporatie data-eigenaarschap nodig. Het beheer van je data is net zo belangrijk als het beheer van je assets. Dat vraagt om een gegevensmanager die bijvoorbeeld kan toetsen of informatie al dan niet valide is. Om een concreet voorbeeld te noemen: bij corporaties gaat het vaak om vierkante meters. Maar als een woning 60 vierkante meter groot is, is dat dan binnen de huurwaarderingspunten? Is het inclusief natte ruimtes, kelderbox, tuin of balkon? Dat is allemaal data die je nodig hebt om dat getal 60 waardevol te maken. Toch zien we nog steeds dat dit data-eigenaarschap bij corporaties ontbreekt. Data is van iedereen, dus van niemand. Essentiële informatie, bijvoorbeeld over een bepaalde wijk, zit nog te vaak alleen in de hoofden van mensen.

Data op orde?

Er zijn corporaties die voor het op orde brengen van datacenters een project in het leven roepen. Maar dat is een veel te vrijblijvende benadering, want het moet een permanent verankerd proces zijn. Dat geldt overigens ook voor de ambitie om als corporatie ‘maximaal digitaal’ te gaan. Dat lukt alleen als het iets is dat echt leeft in de hele organisatie, en de medewerkers de vereiste digitale vaardigheden hebben. Een ander voorbeeld is ‘klantgestuurd werken’: een mooi streven, maar de meeste corporaties hebben niet de informatie paraat die je nodig hebt om er vorm aan te geven, simpelweg omdat de data niet op orde is.

Onze datacenters

Het begint met een goede technische basis

Er wordt vaak gezegd dat Covid heeft geholpen de digitale transitie versneld te realiseren. Maar zo is het niet. Covid heeft erbij geholpen dat iedereen nu gebruik maakt van nieuwe technologie, zoals Teams. Dat betekent nog niet dat iedereen binnen een organisatie er ook op de juiste manier mee omgaat. Als je blijft werken zoals je dat voorheen deed, is Teams niet meer dan een hulpmiddeltje om met elkaar te vergaderen. Daarmee wordt het potentieel van de digitale transitie nog lang niet ten volle benut.

Om daar verandering in te brengen en echt waarde uit je data te kunnen halen, moet jouw technische fundament op orde zijn. Wat ons betreft moet IT zijn als water uit de kraan. Als strategisch IT-dienstverlener voor woningcorporaties zorgen wij ervoor dat data overal en altijd gebruikt kan worden, en dat op een veilige manier. Zo helpen we corporaties de gewenste stap naar digitalisering te zetten.

Wil je daarover eens om tafel? Neem vrijblijvend contact op om te kijken hoe we jouw IT-fundament op orde kunnen krijgen, zodat ook jouw corporatie klaar is om datagestuurd te werken.

Meer weten?
Lees hier alles over:
-Cloud
-IaaS

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 030 252 2221, of via onze contactpagina.