Terug naar overzicht
Blog

Speerpunten VWS rondom zorg en ICT in 2023: hoe staat het met jóuw ambities?

In de Rijksbegroting voor 2023 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op meerdere punten prioriteit gegeven aan de inzet van ICT in de zorg. In dit blog heb ik drie cruciale thema’s kort op een rij gezet. Herken je ze en hoe staat het met jouw ambities op dit gebied?
Door: Eric Schut
IT voor de Zorg

1. Efficiëntere gegevensuitwisseling

Voor 2023 werkt de overheid aan wetgeving die elektronische gegevensuitwisseling in de zorg sneller en efficiënter moet maken. Het is de bedoeling dat er op termijn een landelijk dekkend netwerk van onderling verbonden ICT-netwerken wordt gerealiseerd. Uiteraard is er in dit verband ook veel oog voor de veiligheid van systemen en gegevens. Een succesvolle hack kan niet alleen schadelijk zijn voor de privacy, de continuïteit van zorg kan er ook door in gevaar komen. Met het oog hierop worden de wettelijk verplichte normen voor privacy- en informatiebeveiliging aangescherpt.

2. Meer cliëntgerichtheid

Naast efficiency en veiligheid, staat cliëntgerichtheid in de zorg steeds meer op de voorgrond. De overheid wil dat het voor cliënten makkelijker wordt om inzicht te krijgen in de gegevens die binnen de zorgketen over hen beschikbaar zijn. Zorgaanbieders maken daarvoor steeds vaker gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarop cliënten kunnen inloggen. Ook hier geldt natuurlijk dat een veilige en betrouwbare omgang met de gegevens gegarandeerd moet zijn. Daarom mag je als zorgaanbieder niet zomaar met een PGO gaan werken. Je systemen én je PGO-leverancier moeten bijvoorbeeld voldoen aan de eisen van MedMij, de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en gezondheidsprofessionals.

3. Meer slimme toepassingen

Zoals binnen zoveel sectoren in Nederland, wordt ook de zorg geplaagd door personeelstekorten. Daarom zet VWS de komende periode sterk in op middelen (lees: slimme ICT-toepassingen) om de efficiency van werkprocessen te verbeteren. Daarbij worden de medewerkers niet over het hoofd gezien. Het ministerie gaat ook investeren in de digitale en veranderkundige vaardigheden van degenen die in de praktijk met die nieuwe toepassingen moeten gaan werken.

Wij zijn er klaar voor

Of de hierboven geschetste ambities haalbaar zijn? Dat zal voor een belangrijk deel afhangen van hoe ICT-leveranciers en zorgaanbieders er samen mee omgaan. Bij Previder Zorg zijn we er in ieder geval klaar voor. Als Goed Beheerd Zorgnetwerk (GZN) voorzien wij in de veilige gegevensuitwisseling die vereist is en voldoen we aan de eisen van MedMij (lees dit artikel voor meer informatie). We hebben sowieso al sinds jaar en dag een sterke focus op veiligheid en privacy. Zo zijn we gecertificeerd volgens NEN7510, dé norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Verder bieden we een uitgebreid securityportfolio, met bewezen succesvolle oplossingen om cyberrisico’s te minimaliseren.

Wat die slimme ICT betreft: Previder Zorg biedt alweer een tijdje een speciale digitale zorgwerkplek. Die bundelt alles wat zorgmedewerkers nodig hebben op één plek met één inlog, van werkrooster tot applicaties en informatie. Dat geeft overzicht en bespaart veel tijd. En om ervoor te zorgen dat medewerkers die efficiencywinst ook daadwerkelijk behalen, bieden we gerichte adoptiediensten aan. Daarmee maken we iedereen vertrouwd met de nieuwe middelen en borgen we de verandering binnen de organisatie.

Digitale werkplek

Tijd voor een goed gesprek?

Wil jouw zorgorganisatie ook serieus werk maken van de ambities voor 2023? Maar heb je nog vragen over hoe en wat? Wij gaan graag eens met je in gesprek over de winst die voor jou te behalen valt.

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor de zorg
-IT security
-Digitale werkplek
-Cloud

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 088 - 332 3333, of via onze contactpagina.