Terug naar overzicht

Lokale printer gebruiken binnen de Werkplek Online omgeving

Een lokale printer binnen de Werkplek Online gebruiken is alleen mogelijk indien je organisatie dit toestaat. Binnen de Werkplek Online omgeving zijn er veel printers die ondersteund worden.

Als je de printer lokaal als standaardprinter hebt geïnstalleerd, wordt deze automatisch meegenomen in je Werkplek Online sessie. De printer kan alleen worden meegenomen als de printer(driver) bekend is in de Werkplek Online omgeving. De printer kun je vinden via “Start, Alle Programma's, RES Workspace Manager-instellingen, Printerinstellingen”. Onderstaand venster wordt geopend.


Wanneer je deze printer als standaardprinter wilt instellen in de Werkplek Online omgeving, klik je op “Als standaard instellen”. Indien de printer niet wordt meenemen in de omgeving, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke voor ict zaken binnen je organisatie.