Terug naar overzicht

Wat zijn SPF-records?

Sender Policy Framework (afgekort SPF) is een protocol dat tot doel heeft te helpen spam te verminderen. Men hoopt spam te verminderen door vast te stellen of de verzender van een mailbericht gerechtigd is om een bericht te verzenden.

Binnen het SPF-protocol wordt aan het DNS-record een extra informatieveld van een domein toegevoegd. In dit record wordt vermeld welke mailservers namens dit domein e-mail mogen verzenden. Staat een mailserver niet in deze opsomming en verzendt deze toch mail met het betreffende domein als afzender, dan wordt de mail als onrechtmatig beschouwd (als de ontvangende server op SPF controleert).

SPF levert een bescheiden bijdrage aan het beperken van spam. Het helpt mailservers wel om mail te onderscheppen die door bijvoorbeeld een zombie-pc is verzonden, maar niet tegen mail die verzonden is door mailservers die in het betreffende domeinrecord vermeld zijn. Spammers maken daardoor steeds vaker gebruik van officieel geregistreerde domeinen waarvan zij ook de mailservers in handen hebben.