Terug naar overzicht

Reg folder neemt veel ruimte in

IASO maakt een local database-bestand aan in een map met de naam 'reg'. Deze is te vinden op de volgende locatie:

  • C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\IASO\\Backup Manager\\storage\\CONTRACTNAAM (Windows XP, 2003).
  • C:\\ProgramData\\IASO\\Backup Manager\\storage\\CONTRACTNAAM (Windows 7, Vista, 2008).

In sommige gevallen neemt deze folder enkele GB's in beslag. Deze folder is essentieel voor het goed functioneren van IASO maar is wel verplaatsbaar op de volgende manier:

  • Stop de "Backup Service Controller".
  • Maak een nieuwe map aan op de schijf waar u deze map wilt hebben staan.
  • Verplaatst de 'reg' map naar de net aangemaakte locatie.
  • Open het config.ini bestand, deze kunt u vinden onder: C:\\Program Files\\Backup Manager
  • Voeg daar de volgende regels aan toe: PathToLocalStorage=[PAD NIEUWE LOCATIE]
  • Sla het bestand op.
  • Start de "Backup Service Controller".