Terug naar overzicht

Toegang tot het datacenter

Toegang tot het datacenter gebeurt in principe altijd op afspraak. Wij verlenen enkel toegang aan mensen die daartoe bevoegd zijn en op de SAL (Secure Access List) staan.
Je dient er zelf zorg voor te dragen dat de SAL te allen tijde actueel is.

Zorg ervoor dat je jouw bezoek tijdig aankondigt via onze portal (https://portal.previder.nl) via de optie Colocatie - Toegang aanvragen. Dit kan alleen als je hiertoe gemachtigd bent vanuit de SAL.
In geval van spoed kan aanmelding voor bezoek aan het datacenter ook worden gedaan via e-mail op toegang@previder.nl of telefonisch via 088 - 332 33 33.
Dit telefoonnummer kun je ook gebruiken als je 's nachts onverwacht toegang nodig hebt tot het datacenter.

Iedere bezoeker van het datacenter moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Personen zonder geldig legitimatiebewijs wordt de toegang geweigerd.

Wil je meer informatie over toegang tot ons datacenter en de huisregels? Bekijk de volgende documenten: