Terug naar overzicht
Nieuws

Previder behaalt wederom NEN 7510 en drie ISO-certificeringen

Previder heeft succesvol de hercertificeringen voor ISO 9001, 14001, 27001 en NEN 7510 doorlopen. Met deze certificeringen tonen wij aan dat Previder staat voor continue verbetering, duurzame bedrijfsvoering en optimale informatiebeveiliging. Alle genoemde certificeringen gelden ook voor Odin Groep, waartoe Previder behoort, en Heutink ICT, ons zusterbedrijf.
IT Security

Behaalde certificeringen

Dit jaar is Previder erin geslaagd om de overstap te maken naar NEN 7510:2017, de nieuwste versie van de NEN:7510 norm ‘Informatiebeveiliging in de Zorg’. Jeroen Renard, Security Officer, over het behalen van de certificering: “Voor zorgorganisaties bieden we zekerheid op het gebied van informatiebeveiliging. Met het behalen van dit certificaat laten we zien in staat te zijn om passende IT-diensten en oplossingen aan te bieden in omgevingen met extreem hoge beveiligingsvereisten."

Koen ter Denge, Intern/QA Auditor, over het behalen van ISO:14001 en ISO:9001: “De gesprekken hebben de auditor positief gestemd. Hij vond het met name bewonderingswaardig om te zien met hoeveel verbeterprojecten onze organisatie tegelijk bezig is. De ambitie om continu te verbeteren en de klantwaarde te verhogen zijn duidelijk aanwezig en worden gewaardeerd.”

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en verreweg 's werelds bekendste kwaliteitssysteem. Het wordt momenteel gebruikt door ruim driekwart miljoen organisaties in 161 landen. ISO 9001 is gericht op het continue monitoren en verbeteren van de kwaliteitsaspecten van de bedrijfsprocessen.

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. ISO 14001-certificering betekent dat de organisatie voldoet aan de internationale norm met een procesbeschrijving voor controle en verbetering van milieuprestaties.

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiligingsmanagement. Organisaties met deze certificering voldoen aan de eisen op het gebied van beveiliging van waardevolle bedrijfsgegevens.

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is een afgeleide van de ISO 27001:2015 norm welke de wereldwijde standaard is.

Certificeringen

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor de zakelijke markt
-IT oplossingen voor de zorg
-IT security
-Certificeringen

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 088 - 332 3333, of via onze contactpagina.