Terug naar overzicht
Nieuws

Previder behaalt NEN 7510 en drie ISO certificeringen

Previder heeft succesvol de hercertificeringen voor ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013 en NEN 7510:2011 doorlopen. Met deze certificeringen tonen wij aan dat Previder staat voor continue verbetering, duurzame bedrijfsvoering en optimale informatiebeveiliging. Wij zijn trots dat we de certificering op vier vlakken tegelijkertijd succesvol hebben doorlopen
IT Security

Na afloop van de audit hebben we het volgende eindoordeel te horen gekregen: “Op basis van het objectief bewijs is vastgesteld dat de beoordeelde onderwerpen en processen in het algemeen effectief zijn geïmplementeerd en voldoende worden beheerst door uw organisatie”. Hiermee bieden we zekerheid op zowel het gebied van kwaliteit en milieu als informatiebeveiliging. Previder is gecertificeerd door BSI Group.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en verreweg 's werelds bekendste kwaliteitssysteem. Het wordt momenteel gebruikt door ruim driekwart miljoen organisaties in 161 landen. ISO 9001 is gericht op het continue monitoren en verbeteren van de kwaliteitsaspecten van de bedrijfsprocessen.

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. ISO 14001-certificering betekent dat de organisatie voldoet aan de internationale norm met een procesbeschrijving voor controle en verbetering van milieuprestaties.

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiligingsmanagement. Organisaties met deze certificering voldoen aan de eisen op het gebied van beveiliging van waardevolle bedrijfsgegevens.

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Het is een afgeleide van de ISO 27001:2013 norm welke de wereldwijde standaard is.

Certificeringen

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor de zakelijke markt
-IT oplossingen voor de zorg
-IT security
-Certificeringen

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 088 - 332 3333, of via onze contactpagina.