Terug naar overzicht
Blog

Welke eisen stelt jouw zorgorganisatie aan slimme IT?

In de vorige blog in deze reeks zijn we ingegaan op de essentiële eerste stap van het Previder-vierstappenplan op weg naar slimme IT voor de zorg: het in kaart brengen van de beoogde (typen) gebruikers binnen jouw zorgorganisatie. Nu is het tijd voor stap 2, waarin we gaan kijken naar de specifieke randvoorwaarden die gelden voor jouw organisatie.
Door: André Stokkingreef
IT voor de Zorg

Slimme IT kan zorgorganisaties helpen de kwaliteit van wat ze doen op allerlei gebieden te verbeteren, voor zowel interne als externe doelgroepen. Maar elke zorgorganisatie is anders en stelt dus ook andere eisen. Alleen als je die randvoorwaarden helder in beeld hebt, kun je komen tot een IT-beleid dat niet alleen vandaag maar ook morgen past bij je wensen en ambities. In dit verband zijn in ieder geval drie thema's van groot belang: mobiliteit, schaalbaarheid en veiligheid.

Mobiliteit

Slimme IT is ook mobiele IT. In de moderne zorg is de mogelijkheid van werken op afstand een must. Die noodzaak is in deze sector zelfs extra sterk omdat er zoveel samenwerking en interactie is met andere partijen, van professionele zorgaanbieders tot mantelzorgers. Nu verschilt de gemiddelde werksituatie bij een thuiszorgorganisatie natuurlijk sterk van die bij een GZZ-instelling. De mobiliteitsbehoefte is daardoor ook anders. Previder helpt je de behoefte voor jouw organisatie in kaart te brengen, zodat iedereen optimaal kan (samen)werken op afstand.

Digitale werkplek

Schaalbaarheid

In de zorg verandert veel en de veranderingen gaan in een hoog tempo. Voor een zorgorganisatie is het belangrijk om maximaal wendbaar te blijven in een speelveld van politieke besluiten en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook dat is een aspect van slimme IT: schaalbare oplossingen waarbij je alleen betaalt voor wat je gebruikt, zonder langlopende contracten. Dat geeft financieel overzicht. Bovendien, hoe flexibeler je IT, hoe beter je het kunt afstemmen op je gebruikers. En dat is weer goed voor de productiviteit.

Veiligheid

Slimme IT moet ook voorzien in beveiliging tegen bedreigingen van buitenaf. Ook hierin verschilt de behoefte per (type) organisatie. Het is dus zaak om een goede inschatting te maken van de prioriteit die jouw organisatie wil geven aan IT-beveiliging. Ook dataveiligheid is daarbij een belangrijk aspect. Bij Previder hebben we op dit gebied veel ervaring. Bovendien beschikt Previder over diverse relevante certificeringen, zoals NEN 7510, het keurmerk voor informatiebeveiliging in de zorg.

IT Security

Download de whitepaper

Na deze eerste twee stappen weten we wie er binnen jouw zorgorganisatie aan de slag gaan met slimme IT en aan welke randvoorwaarden die slimme IT moet voldoen. In de volgende blog is het tijd voor stap 3: het maken van passende strategische keuzes bij de inrichting en implementatie van jullie nieuwe IT-omgeving. Wil je niet wachten op die volgende blog? Download dan het e-book alvast! Je kunt natuurlijk direct contact met ons opnemen voor een goed gesprek over slimme IT in jouw organisatie.

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor de zorg
-Digitale zorgwerkplek

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 088 - 332 3333, of via onze contactpagina.