Terug naar overzicht
Blog

Waarom slimme IT ook jouw zorgorganisatie beter laat presteren

De zorg in Nederland is zelden – waarschijnlijk nooit – zo zwaar op de proef gesteld als tijdens de coronacrisis. Maar ook toen het gevaarlijke virus nog niet rondwaarde, had de sector al te kampen met forse uitdagingen.
Door: Eric Schut
IT voor de Zorg

Bij Previder zijn we ervan overtuigd dat we de zorg kunnen helpen veel problemen op te lossen. Dat inzicht wordt gedeeld door onder meer het vakblad Zorgvisie, dat op zijn website stelt dat informatisering en automatisering (I&A) de kwaliteit van zorg kan verbeteren en de totale kosten kan reduceren.

In 4 stappen naar slimme IT

Met slimme IT kan een zorgorganisatie bijvoorbeeld efficiënter werken, betere kleinschalige zorg bieden, transparanter communiceren met behoud van (data)veiligheid en meer tijd vrijmaken voor de patiënt. Over de manier waarop Previder dit samen met zorgorganisaties aanpakt, hebben we een stappenplan ontwikkeld, met vier stappen om te komen tot een slimme IT-omgeving:

  1. Bepaal wat medewerkers nodig hebben
  2. Bepaal de randvoorwaarden van jouw organisatie
  3. Maak strategische keuzes
  4. Zorg voor een goede adoptie van nieuwe middelen

In deze blog zal ik de eerste stap kort beschrijven. In volgende blogs komen de overige drie stappen aan de orde. Aansluitend zullen we nog een aantal interessante thema's op het snijvlak van zorg en (slimme) IT nader belichten.

Stap 1: wat past bij je medewerkers?

De eerste stap in ons stappenplan is een essentiële. Je kunt nog zo zwaar investeren in nieuwe IT, als het niet beantwoordt aan de concrete behoefte van je mensen schiet je er niets mee op. Er zijn nogal wat zorginstellingen die de afgelopen jaren op dit punt de plank hebben misgeslagen in hun ijver om kwaliteitsslagen te maken.

Op zoek naar persona's

Wie zijn die mensen eigenlijk die binnen jouw organisatie met slimme IT moeten gaan werken? Wat hebben zij nodig en wat vinden ze prettig? Om daar een goed beeld van te krijgen, gaan we je medewerkers onderverdelen in persona's: fictieve personen die de typen IT-gebruikers binnen jouw organisatie weerspiegelen. Dat doen we door de persona's eerst globaal in kaart te brengen met behulp van interviews en ze vervolgens uit te werken aan de hand van een checklist. Als je deze persona's helder hebt, kun je je IT-aanbod precies op hen afstemmen en kom je tot een investering op maat voor jouw organisatie.

Download de whitepaper

Tot zover de eerste aflevering in deze blogreeks. In de volgende blog zal ik ingaan op stap 2 van ons stappenplan: hoe je voor jouw organisatie de randvoorwaarden voor slimme IT bepaalt, met een focus op mobiliteit, schaalbaarheid en veiligheid. Wil je nu al meer weten? Download dan het e-book. Je kunt natuurlijk direct contact met ons opnemen voor een goed gesprek over slimme IT in jouw organisatie.

Meer weten?
Lees hier alles over:
-IT oplossingen voor de zorg
-Digitale werkplek

Wil je direct contact opnemen? Je kunt ons bereiken via info@previder.nl, op 088 - 332 3333, of via onze contactpagina.