Verbruiksfacturatie

Afgelopen periode zijn we bij Previder bezig geweest met het optimaliseren van de systemen waarmee wij onze facturen versturen. De reden hiervoor is dat we je factuur overzichtelijker en beter leesbaar willen maken. Op deze pagina vind je alle informatie rondom de wijzigingen die worden doorgevoerd om dit mogelijk te maken. Je leest welke wijzigingen je terugziet op de factuur en om welke diensten het gaat.

Microsoftlicenties

We hebben veel verzoeken ontvangen om de facturatie van Microsoft NCE- en CSP-licenties transparanter en duidelijker te maken. Daarom hebben we besloten om de facturatiemethode van Microsoft over te nemen. Dit houdt in dat de factuur nu exact aangeeft welke licenties, in welke aantallen en over welke periode zijn afgenomen. Dit betekent dat je geen facturen meer ontvangt met notities zoals ‘meer/minder verbruik’. Wel dat je op een ander moment de factuur ontvangt dan je van ons gewend bent.

Geen mutatiewijzigingen

Wanneer er in de maand geen mutaties worden gedaan, zie je geen bijzonderheden op de factuur. Echter is de notering wel anders dan je gewend bent.
Hoe dit precies eruit ziet, lees je hieronder.

Mutatiewijzigingen

De looptijd is de hele maand waarin de licentie is afgenomen. Wanneer het aantal licenties wordt aangepast, zie je dit duidelijk terug op de factuur. Hoe dat precies eruit ziet, lees je hieronder.

Hoe ziet de factuur eruit?

Wanneer er in de maand geen aanpassingen worden gedaan, ziet de factuurregel van die licentie er als volgt uit:

Facturatie VB 1


De looptijd is dan de hele maand waarin de licentie is afgenomen.

Hoe ziet de factuur eruit met mutatiewijzigingen?

Wanneer het aantal licenties wordt aangepast, dan zien de factuurregels van die licentie er als volgt uit:

Facturatie VB2

In dit voorbeeld zie je drie regels staan, waarbij de eerste regel het aantal licenties is waarmee de periode is gestart. Op 10-04 is er één licentie toegevoegd die in rekening wordt gebracht voor de rest van de lopende periode. Deze zie je op de tweede regel. Het ‘oude’ aantal wordt op de onderste regel gecrediteerd voor diezelfde periode.

Je betaalt in dit voorbeeld:

  • voor 75 licenties van de periode 06-04-2024 tot 05-05-2024
  • voor 76 licenties voor de periode van 10-04-2024 tot 05-05-2024

Dit is een voorbeeld hoe het op de factuur staat. Op de werkelijke factuur zie je ook de bedragen terug.

STaaS

De facturatie van onze Storage as a Service (STaaS) wordt nu vanuit onze vernieuwde verbruiksmodule gefactureerd. Dit zal geen wijzigingen veroorzaken op de factuur, maar wordt wel als losse factuur verstuurd.

IaaS en PaaS

Deze diensten worden vanaf juli gefactureerd vanuit onze vernieuwde verbruiksmodule.

Azure

Deze diensten worden vanaf juli gefactureerd vanuit onze vernieuwde verbruiksmodule.

Contact

Heb je naar aanleiding van van deze wijzigingen vragen of zie je onjuistheden op de facturen, neem dan vooral contact op met ons via 088 332 3333 of mail naar adm@previder.nl.