Het spamfilter is een filter dat probeert zo veel mogelijk ongewenste e-mail (spam) te onderscheiden van gewenste e-mail.

De werking

Alle binnenkomende e-mail berichten worden beoordeeld. Het filter kijkt naar karakteristieke spamkenmerken zoals taalgebruik, opmaak en trefwoorden zoals "viagra", "bitcoin" etc. Hoe meer kenmerken er gevonden worden hoe meer punten een e-mailbericht krijgt. En hoe meer punten, des te groter de kans dat een bericht een ongewenst (spam) bericht is.

Spamfilter voor mailboxen

E-mail die het filter als spam herkent, wordt in een aparte map “spam” geplaatst. Je kunt het filter ook trainen zodat het filter nóg beter spam kan detecteren. Dit doe je door mail te verplaatsen naar de spambox. Indien er e-mail onterecht in de spambox is geplaatst, kan je deze markeren als geen spam (ham) door deze te verplaatsen naar een andere map, bijvoorbeeld je inbox. Enkel wanneer je mail van de spambox naar de prullenbak verplaatst, wordt deze niet gemarkeerd als ‘geen spam’ . Via de webmail is het ook mogelijk om te rapporteren via de spam knop:

Spamfilter voor Relaydienst ( eigen mailserver)

Gebruikers van de relaydienst kunnen ook gebruik maken van het spamfilter. Het filter laat namelijk standaard alle mail wel door, maar zal deze in de headers markeren. Dit gebeurt door middel van de volgende header: In het geval van (mogelijke) spam X-Spamd-Bar: +++++++ X-Spam-Status: Yes, score=7.00 En geen spam: X-Spamd-Bar: -- X-Spam-Status: No, score=-2.30 Op basis van deze headers kan dan in de eigen mailserver actie worden ondernomen op deze mail. Standaard zal de X-Spam-Status vanaf een score van 6 en hoger mail markeren met ‘Yes’. Als er veel spam wordt gemeld kan deze score omlaag worden bijgesteld en visa versa. Op basis van het aantal + tekens of het cijfer achter de X-Spam-Status is het natuurlijk mogelijk om al eerder actie te ondernemen.