Terug naar overzicht

Previder Portal | E-mail

Het koppelen van e-mailadressen aan je e-mailboxen en andere functies om je e-mailbox te beheren zijn te vinden in onze Portal.

Log in op onze Portal met jouw gegevens. Wanneer ingelogd, navigeer je via het zijmenu naar het menu voor ‘E-mail’, klik hier op.

Vervolgens krijg je de keus uit “E-mailadressen” en “E-mailboxen”.

Voor het instellen van e-mailadressen, doorstuurregels, automatische antwoorden etc. ga je naar E-mailadressen.

Wil je de instellingen van het spamfilter wijzigen of zien welke e-mailadressen er gekoppeld zijn aan een bepaalde e-mailbox, ga dan naar E-mailboxen.

E-mailboxen

Onder e-mailboxen zie je het volgende:

① Gebruikersnaam: Dit is de naam van de e-mailbox. Deze moet worden gebruikt als accountnaam in je e-mailprogramma. De gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd.

② Quota: De quota geeft aan wat de maximale grootte is van de e-mailbox. Mocht je vragen hebben over de mogelijkheid om de quota te verhogen, neem dan contact op met onze Supportdesk.

Wanneer je één van je e-mailboxen aanklikt, verschijnt onderaan de pagina meer informatie over de instellingen van de e-mailbox.

Overzicht gekoppelde e-mailadressen

Onder “Overzicht gekoppelde e-mailadressen” staan de e-mailadressen vermeld die aan de betreffende mailbox gekoppeld zijn.

Wachtwoord wijzigen

Met de knop “Wachtwoord wijzigen” heb je de mogelijkheid om het wachtwoord van de e-mailbox aan te passen. Wanneer je hier op klikt, verschijnt er een pop-up menu. Voer het gewenste nieuwe wachtwoord tweemaal in de desbetreffende tekstvelden. Let hierbij op de eisen die aan het wachtwoord worden gesteld. Klik op “Wachtwoord wijzigen” om het nieuwe wachtwoord door te voeren.

E-mailadressen

Onder e-mailadressen zie je het volgende:

① E-mailadres: Hier wordt aangegeven welke e-mailadressen er bestaan. Klik een adres aan om meer instellingen te tonen voor dit e-mailadres. Deze informatie wordt onder deze kolommen getoond.

② Onder deze kolom is te zien aan welke e-mailbox(en) het e-mailadres gekoppeld is, of naar welk e-mailadres een e-mailadres wordt doorgestuurd.

③ Nieuw e-mailadres: Wanneer je op deze knop klikt, kom je op een nieuw scherm terecht.

Nieuw e-mailadres aanmaken

① In het veld “Adres”, geef je aan wat de benaming van het e-mailadres wordt. Vul hierbij het gedeelte in dat voor de "@"moet komen te staan. Vul je bijvoorbeeld ‘helloworld’ in dan wordt het e-mailadres: helloworld@uweigendomein.nl.

② In het veld "Domein"geef je aan voor welk domein het e-mailadres aangemaakt wordt. Je kunt hierbij alleen domeinnamen gebruiken die ondergebracht zijn in hetzelfde Portalaccount.

③ In dit veld bepaal je op welke e-mailbox de e-mail af mag worden geleverd. Bij het initieel aanmaken van een e-mailadres moet er één e-mailbox aan het e-mailadres gekoppeld worden.

Mocht je de e-mail voor dit e-mailadres op meerdere e-mailboxen willen af laten leveren, of willen laten doorsturen naar een ander e-mailadres, dan is dit in te stellen onder de menu-optie "E-mailboxen".

④ Vervolgens wordt hier het resultaat getoond van de opgegeven instellingen. Controleer deze goed vóórdat je het adres aanmaakt.

⑤ Klik tenslotte op de knop ‘Aanmaken’ als je het e-mailadres wilt aanmaken.

Als je e-mail wil laten doorsturen naar een ander e-mailadres, dan is dit hier mogelijk. Voer het e-mailadres in waar de e-mail heen moet worden gestuurd in het tekstveld en klik vervolgens op ‘Toevoegen’.

Klik tenslotte op de knop ‘Wijzigingen opslaan’ om de wijziging(en) door te voeren.

Automatisch antwoorden

Wanneer je wilt dat er automatisch op e-mails wordt gereageerd die naar een bepaald e-mailadres worden gestuurd, vink je ‘Automatisch antwoorden inschakelen’ aan. Voer vervolgens het onderwerp en het bericht in, en klik op de knop "Wijzigingen opslaan".

E-mail afleveren op e-mailboxen

Hiermee kan worden aangegeven op welke e-mailbox de e-mail wordt afgeleverd. Als je over meerdere e-mailboxen beschikt heb je de mogelijkheid om e-mail af te laten leveren op meerdere e-mailboxen.

Onder "Geselecteerde e-mailboxen" staan de e-mailboxen vermeld die aan het e-mailadres zijn gekoppeld.

Als er op een e-mailbox geklikt wordt die onder ‘Beschikbare e-mailboxen’ vermeld staat, zal deze gebruikt worden voor het gekozen e-mailadres en onder ‘Geselecteerde e-mailboxen’ komen te staan.

Klik je op een mailbox onder "Geselecteerde e-mailboxen", dan wordt deze ontkoppeld van het betreffende e-mailadres.

Let op: er moet altijd minimaal één mailbox aan een e-mailadres gekoppeld zijn.

Verwijderen e-mailadres

Het verwijderen van een e-mailadres is eenvoudig. Je klikt hiervoor op de knop ‘Verwijderen e-mailadres’. Let er op dat de afleverinstellingen van het e-mailadres verloren zullen gaan. De e-mail die in de betreffende e-mailbox staat zal behouden blijven.