Terug naar overzicht

Algemene instellingen mailservers

Bekijk hier de algemene instellingen van de Previder mailservers.

Inkomende mailservers

IMAP
Server: imap.previder.nl
Poort: 143
SSL: STARTTLS

Voor oudere clients die geen IMAP met STARTTLS ondersteunen:
Server: imap.previder.nl
Poort: 993
SSL: SSL/TLS

Pop3
Server: pop.previder.nl
Poort: 995
SSL: SSL/TLS

Uitgaande mailserver

SMTP
Server: smtp.previder.nl
Poort: 587
Authenticatie: Ja, zelfde credentials als inkomend
SSL: STARTTLS

Alle overige handleidingen op deze site zijn geschreven met het uitgangspunt dat je gebruik wenst te maken van POP3. Wanneer je liever IMAP gebruikt, kun je de namen van de servers en de portnummers vervangen door de IMAP instellingen.

Wil je onze mailservers gebruiken voor het verzenden van grote maillings? Zorg dan dat je op de hoogte bent van de limieten van onze mailservers.