Terug naar overzicht

Users aanmaken en rechten uitdelen

Partners van Previder die een whitelabel account hebben kunnen users aanmaken onder hun eindklanten. Dit kan handig zijn wanneer klanten in trial modus staan en bijvoorbeeld in productie gezet moeten worden. Wanneer een klant meerdere devices onder zich heeft hangen en een systeembeheerder in dienst heeft die toezicht moet houden op de backups komt deze functie ook van pas. Deze user kan dan inloggen met zijn credentials en bepaalde taken uitvoeren. De taken die hij kan uitvoeren zijn afhankelijk van de rollen die hij of zij heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de rollen en de daarbij behorende rechten:

Hieronder volgt een verklaring van de acties:

 • Device Management — aanmaken, beheren en verwijderen van devices (backup objecten).
 • Partner Management — aanmaken, beheren en verwijderen van partners.
 • Product Management — aanmaken, beheren en verwijderen van producten.
 • User Management — aanmaken, beheren en verwijderen van gebruikers.
 • Invoice Generating — genereren van facturen.
 • ContactPerson Management — contactpersonen toevoegen en bewerken.
 • CustomColumn Management — toevoegen en bewerken van een eigen colom in het centrale beheerpaneel.
 • Notification Management — berichten sturen aan de gebruikers.
 • Report Management — rapportages opstellen.

\\USER AANMAKEN

Om een nieuwe user aan te maken onder de klant doet u het volgende:

 • Log in op de Cloud Management Console met uw Whitelabel account.
 • Ga bovenin naar ' Partners' -> 'Users'
 • Klik in dit scherm op 'Add users'.

 • Selecteer in het volgende scherm een rol voor de gebruiker en wijs een username en wachtwoord toe. Klik vervolgens op ' Save'.

Vervolgens kunt u in de CMC via ' Actions' -> 'Connect' -> 'New login' deze user toevoegen en daarmee inloggen.