Terug naar overzicht
Blog

Duurzame IT: Integrale duurzaamheid gaat verder dan energiezuinig zijn alleen

Duurzaamheid en duurzame IT is de afgelopen jaren een ontzettend belangrijk thema geworden voor woningcorporaties. Maar dat thema overstijgt inmiddels de grenzen van milieu en klimaat alleen. Het omvat ook aandacht voor mensen, materiaal en oplossingen. In gesprek met CorporatieGids.nl vertellen Manager Arjan van Dijk en Accountmanager Thomas Rombout van Previder over die visie op duurzaamheid en de rol die IT hierin speelt.
Door: CorporatieMedia
IT voor Corporaties

Duurzame IT

“Als woningcorporaties het hebben over duurzaamheid, gaat het vaak over het verbeteren van een label of woningen van het gas afhalen,” begint Arjan het gesprek. “Maar wij zien dat als onderdeel van een groter geheel. Duurzaam zijn betekent in de kern aandacht hebben om niet te verspillen en op een zorgvuldige en rechtmatige manier omgaan met de schaarse middelen die we hebben. Dat gaat dus verder dan alleen energiezuinig zijn, maar gaat ook bijvoorbeeld om de partners en leveranciers die je kiest, hebben van aandacht voor elkaar en digitale inclusiviteit.”

Integrale duurzaamheid

Duurzaamheid is iets wat volgens Thomas integraal terugkeert in IT. “Door de coronapandemie is hybride werken enorm populair geworden, iets wat alleen via IT gefaciliteerd kan worden. Het gevolg is dat er minder reisverkeer nodig is en een kleiner pand volstaat, wat duurzaamheidswinst oplevert. Door te digitaliseren kun je processen ook steeds efficiënter organiseren, heb je minder mensen nodig en kun je beter omgaan met de beschikbare middelen binnen de organisatie. Zo blijft er extra ruimte over om te investeren in verdere duurzaamheid of in de huurder.”

Datagovernance & duurzame IT

“Daarnaast zijn corporaties zich steeds bewuster van wat ze mogen bewaren,” gaat Arjan verder. “Papieren archieven worden niet alleen gedigitaliseerd, maar ze staan ook steeds vaker stil bij welke informatie ze opslaan. Duurzaam zijn betekent niet altijd alles lang gebruiken en bewaren, maar in dit geval ook op tijd weggooien.”

Kijk naar duurzame IT partners

Als een corporatie duurzaam wil zijn, is het ook van belang goed te kijken naar duurzaamheid door de hele keten heen. Thomas: “Neem bijvoorbeeld iets als kantoorautomatisering. Een aantal jaar geleden hostte vrijwel iedere corporatie dat intern, terwijl dat nu en masse wordt uitbesteed. De datacenters waarin de kantoorautomatisering draait, verbruiken enorm veel stroom. Zo gebruikt ons eigen datacentrum ongeveer net zoveel stroom als alle huishoudens uit Hengelo bij elkaar. Door te kiezen voor een IT-partner die kiest voor het gebruik van groene stroom, kun je een enorme duurzaamheidsslag maken.”

Aandacht voor mensen en de omgeving

Arjan knikt en vervolgt: “Ik denk dat het belangrijk is dat corporaties én leveranciers aandacht hebben voor mensen en de omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen te re-integreren of doen aan vrijwilligerswerk. Zo hadden wij in Hengelo de Special Olympics, wat het grootste landelijke sportevenement is voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit Previder helpen we dat te organiseren en bieden de mogelijkheid aan medewerkers om hier onder werktijd vrijwilligerswerk te doen. Zo doen wij als organisatie wat terug voor de maatschappij.”

Digitale inclusiviteit & duurzame IT

Digitale inclusiviteit is volgens Thomas een ander belangrijk streven voor een duurzame corporatie: “Als je duurzaamheid vertaalt richting je personeel, moet je ervoor zorgen dat zij kunnen bijblijven bij de digitale transformatie. Zo ga je zorgvuldig met hen om wat hun werkplezier vergroot en waardoor personeel langer en beter inzetbaar is. We zien echter dat digitale vaardigheden binnen organisaties soms laag zijn. Door middel van onboardingstrajecten en trainingen kun je dat verhogen, Vanuit Previder vinden we het ook onze plicht om proactief te zijn richting corporatien en hen hierbij te ondersteunen.”

Efficiënt gebruik én hergebruik

Brede circulariteit zal de komende jaren steeds belangrijker worden voor corporaties, vertelt Arjan: “In een wereld waarin alle middelen – van hardware tot stroom – schaars worden, is efficiënt gebruik én hergebruik cruciaal. Als bedrijf hebben we actief deelgenomen aan deze verschuiving, waarbij we niet alleen datacenters hebben leeggemaakt, maar ook hebben onderzocht hoe we hergebruik en recycling van materialen zoals koper en zilver kunnen maximaliseren. Deze benadering zal naar verwachting in omvang toenemen, vergelijkbaar met de evolutie die we zien bij batterijen en mobiele telefoons. Het partnerschap in duurzaamheid is niet langer beperkt tot het einde van de levenscyclus; het strekt zich uit tot het optimaliseren van efficiëntie gedurende de hele levensduur van IT-componenten.”

Added value & duurzame IT

Over de rol die Previder in duurzame IT bij woningcorporaties kan spelen zegt Arjan: “Wij leveren kantoorautomatisering voor woningcorporaties. Maar daarbij proberen we steeds meer added value te leveren. Zo bieden we dataschonings- of adoptieprocessen aan, helpen we bij de conversie richting een nieuw systeem of het inrichten van een datawasstraat én passen we steeds meer robotisering toe. Het streven daarbij is dat de corporatiemedewerker altijd veilig om een slimme manier kan werken.”

Samenwerken en kennisdeling

“Daarnaast groeit het belang van samenwerken en kennisdeling binnen de IT-community,” sluit Thomas af. “Corporaties zien elkaar niet als concurrenten maar willen van elkaar leren en gaan daarom samenwerkingen aan. Die kennisdeling stimuleren wij. Opgedane ervaring uit eerdere projecten wordt gedeeld zodat het uit de tijd of budget lopen van IT-projecten tot een minimum wordt beperkt. Een voorbeeld daarvan is een evenement wat we recent georganiseerd hebben met Albert van Heugten van Wonen Zuid en Corponet over de BIC 4.0 waarin ingegaan werd op hoe belangrijk dit is en hoe Previder kan helpen deze baseline te implementeren.”

Meer weten over duurzame IT?

Neem contact op met jouw accountmanager of neem contact op via onze contactpagina.

Bron: CorporatieMedia